Om oss Transponder

Vår visjon er å levere en trygg, brukervennlig og kostnadseffektiv kommunikasjonsløsning for skole og barnehage. Vi har lang erfaring med arkitektur, utvikling og drift av IT-systemer med høyt sikkerhetsnivå. Transponder meldingsbok er designet spesifikt for norske behov og med utgangspunkt i norsk lovgivning. Høyt sikkerhetsnivå og innebygget personvern er hovedprinsippene som er lagt til grunn.

Amazon, som er verdens største skyleverandør, sørger for infrastruktur med høyt sikkerhetsnivå og ekstremt god stabilitet. Heroku leverer helautomatisert drift av applikasjon og database. Siden 2010 har vi benyttet Amazon og Heroku for Transponder. Erfaringen er at Transponder-tjenestene har hatt tilnærmet 100% oppetid og vi har kunnet bruke nesten alle ressurser på utvikling og kundestøtte fremfor tradisjonell server- og applikasjonsdrift.

Vi mener at å bruke lokal kompetanse i tett samarbeid med våre kunder er langt mer trygt og effektivt enn å outsource drift og utvikling til lavkost-land. Alt av design, utvikling og drift gjøres fra Norge med egne ansatte. Alle ansatte leser og besvarer support-henvendelser, og med smidige utviklingsmetodikker er vi i stand til å forbedre og videreutvikle tjenestene våre med hyppig takt. Vi brenner for vårt fagfelt og holder oss oppdatert på ny teknologi og regelverk slik at vi kan fortsette å utvikle det vi mener er markedets meldingsboktjeneste.

Daglig Leder Anders Nederhoed

Utdanning: MA i pedagogikk, BA i Kunst & design
Hovedfokus: Kundekontakt og salg


Fullstack-utvikler Christian Martin

Utdanning: Bachelor i ingeniørfag 2004
Hovedfokus: API, mobil-app og web-frontend


Backend-utvikler Lars Preben Sørsdahl

Utdanning: Cand. Scient Informatikk 2002
Hovedfokus: Sikkerhet, arkitektur og automasjon