Personvernerklæring for Transponder SMS

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine personopplysninger skal være trygge hos oss uavhengig av hvilken plattform du deler dem på.
Transponder SMS er en digital tjeneste som gjør det mulig for skolen å kommunisere med foresatte via SMS og mobil-app. Foresatte kan sende inn meldinger. Disse blir automatisk levert til klasse/gruppe hvor elev/barn er registrert.
All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov.

Hva er formålet?

I Transponder SMS behandler vi personopplysninger til følgende formål:

 • Elektronisk telefonliste
 • Sende ut melding via SMS
 • Sende ut melding til mobil-app

Hvilke opplysninger samles inn og hva brukes de til?

Skolen/barnehagen legger inn personopplysninger enten manuelt eller synkronisert fra skole/barnehage-administrativt system.

 • navn
 • epost-adresse
 • telefonnummer
 • knytning mellom foresatt og elev

Opplysninger du velger å dele

Når du sender SMS til skole/barnehage eller sender melding og besvarer skjema fra app, så oppgir du data som lagres av oss. Disse opplysningene lagres i vår sentrale database som kun benyttes for Transpnoder SMS-tjenesten.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

Når du bruker våre tjenester, samler vi inn informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og nettsider du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen brukes til statistiske formål og til å feilsøke ved feilsituasjoner, i appen. Den kan deles opp i følgende typer:

 • Informasjon om hvilke tjenester i applikasjonen du har brukt
 • Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Opplysninger fra tredjepart

Applikasjonen samler inn aggregerte og anonymiserte bruksdata for statistikk formål via tredjepartsløsning (Google Analytics). Dette utføres for å forstå hvordan applikasjonen benyttes, og forbedre tjenestene den tilbyr. Ingen personopplysninger sendes til tredjepart. IP-adresse blir anonymisert på klienten før data sendes til Google Analytics.

Behandlingsgrunnlag

Skole/barnehage registrerer personopplysninger for foresatte, ansatte og barn/elever. Varsler kan sendes til deg via epost eller SMS. Du må aktivt og frivillig gi samtykke til at Transponder behandler opplysninger du selv oppgir. Dette gjør du ved å sende inn SMS til skolens Transponder-nummer eller laste ned appen fra app-butikken og aktivere den.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Det er skolen/barnehagen eller kommunen som er behandlingsansvarlig. Transponder er databehandler.

Hvem deles opplysningene med?

Skolen/barnehagen styrer hvilke ansatte som har tilgang til innboksen for den enkelte klasse/gruppe. Det kan gis rettigheter til å lese og sende meldinger.

Transponder har inngått avtaler med underleverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med underleverandørene. Underleverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet for.

Samtykke for bruk av mobil-app

Foresatte som ønsker å bruke mobil-appen bes om å gi samtykke til dette ved førstegangs pålogging. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake og alle data blir da slettet fra mobil-backend (Google Firebase) og fremtidige meldinger vil da kun bli sendt som tradisjonell SMS.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Skole/barnehage kan når som helst slette dine personopplysninger, med mindre de er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en bestemt tid.

Melding som er videresendt til mobil-app kan slettes ved å deaktivere appen. I siste steg for deaktivering kan du velge å slette all historikk. Meldingshistorikk som er lagret i Transponders sentrale database må slettes av skole/barnehage.

MAC-adresse, UDID, IMEI, eller andre informasjonsbiter som kan permanent identifisere din enhet benyttes ikke av tjenesten, og blir ikke samlet inn. Det samles ikke inn informasjon om din adferd utover bruk av tjenesten, og da kun i anonymisert og aggregert form.

Hvilke tilganger ber vi om i app og hvorfor

 • Varsling: For å kunnne informere deg om når du har fått en ny melding ber vi om aktivering av varslinger
 • Mobildata: Dersom du ikke har tilgang til WiFi må du være oppmerksom på at du betaler for datatrafikken når appen sender og mottar meldinger

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be skole/barnehage rette eller slette opplysningene.

Webanalyse

Vi registrerer din adferd/bruk av appen for statistiske formål, men kun i anonymisert og aggregert form.

Hvordan sikrer vi opplysningene?

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, gjennomgang av tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet.