Personvernerklæring for Transponder Tilstede

Vi er opptatt av å ivareta ditt personvern. Dine personopplysninger skal være trygge hos oss uavhengig av hvilken plattform du deler dem på.
Transponder Tilstede er digital krysseliste for skole og barnehager. Løsningen er et tillegg til Transponder Meldingsbok.
All behandling av personopplysninger skjer i samsvar med norsk lov.

Hva er formålet?

Som for Transponder Meldingsbok behandler vi personopplysninger til følgende formål:

  • Koble foresatte, lærere og barn/elever til digitale meldingsbøker
  • Sende ut varslinger

Hvilke opplysninger samles inn og hva brukes de til?

Skolen/barnehagen legger inn personopplysninger enten manuelt eller synkronisert fra skole/barnehage-administrativt system.

  • navn
  • fødselsnummer
  • epost-adresse
  • telefonnummer
  • knytning mellom foresatt og elev

Fødselsnummer er nødvendig i forbindelse med pålogging via IDPorten og lage kobling mellom foresatte og barn/elever. Når skole/barnehage eller IDPorten sender et fødselsnummer til Transponder Meldingsbok blir fødselsnummeret umiddelbart gjort om til en unik ID (SHA256 hash). Fødselsnummer lagres aldri i klartekst. Det er matematisk umulig å gjenskape fødselsnummeret fra informasjonen som lagres i Transponder Meldingsbok.

Opplysninger du velger å dele

Som foresatt kan du sende inn meldinger om fravær og henteinstrukser via Transponder Meldingsbok. Disse opplysningene lagres i vår sentrale database slik at de kan benyttes til å vises gjennom Transponder Tilstede til de lærere/ansatte som skole/barhehage har gitt rettigheter.

Opplysninger som samles inn gjennom bruk av tjenestene

Når du bruker våre tjenester, samler vi inn informasjon om aktiviteten din, herunder hvilke tjenester og nettsider du besøker og hvordan du bruker dem. Informasjonen brukes til statistiske formål og til å feilsøke ved feilsituasjoner, i appen. Den kan deles opp i følgende typer:

  • Informasjon om hvilke tjenester i applikasjonen du har brukt
  • Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt

Opplysninger fra tredjepart

Applikasjonen samler inn aggregerte og anonymiserte bruksdata for statistikk formål via tredjepartsløsning (Google Analytics). Dette utføres for å forstå hvordan applikasjonen benyttes, og forbedre tjenestene den tilbyr. Ingen personopplysninger sendes til tredjepart. IP-adresse blir anonymisert på klienten før data sendes til Google Analytics.

Behandlingsgrunnlag

Skole/barnehage registrerer personopplysninger for foresatte, ansatte og barn/elever. Varsler kan sendes til deg via epost eller SMS. Du må aktivt og frivillig gi samtykke til at Transponder behandler opplysninger du selv oppgir. Dette gjør du ved å laste ned appen fra app-butikken, eller benytte web-versjon, og logge inn via IDPorten.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. Det er skolen/barnehagen eller kommunen som er behandlingsansvarlig. Transponder er databehandler.

Hvem deles opplysningene med?

Skolen/barnehagen styrer hvilke personer som har tilgang til enhver meldingsbok som er tilknyttet sine barn/elever. Personer med lesetilgang til en meldingsbok kan se innholdet i meldingsboken. Du kan til enhver tid se hvem som har tilgang til meldingsbøkene du selv har tilgang til. Tilganger som gis brukere av Transponder Tilstede er basert på de samme rettighetene som benyttes i Transponder Meldingsbok.

Transponder har inngått avtaler med underleverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med underleverandørene. Underleverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet for.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Skole/barnehage kan når som helst slette dine personopplysninger, med mindre de er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en bestemt tid.

MAC-adresse, UDID, IMEI, eller andre informasjonsbiter som kan permanent identifisere din enhet benyttes ikke av tjenesten, og blir ikke samlet inn. Det samles ikke inn informasjon om din adferd utover bruk av tjenesten, og da kun i anonymisert og aggregert form.

Hvilke tilganger ber vi om og hvorfor

  • Mobildata: Dersom du ikke har tilgang til WiFi må du være oppmerksom på at du betaler for datatrafikken når appen sender og mottar meldinger

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom opplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be skole/barnehage rette eller slette opplysningene.

Webanalyse

Vi registrerer din adferd/bruk av appen for statistiske formål, men kun i anonymisert og aggregert form.

Hvordan sikrer vi opplysningene?

Vi har etablert rutiner og tiltak på ulike nivåer for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine, og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, gjennomgang av tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet.